top of page

ATELJÉ ANKARET

husen5.png

Ateljéföreningen Plattform Ankaret är en ideell förening som verkar för konsten på Gotland. Under namnet Plattform görs utåtriktade kulturella arrangemang, framför allt i anslutning till föreningens ateljéhus, men också på andra platser och i olika sammanhang. 

 

Under Konstveckan i Stockholm i april 2017 listades Ankarets bidrag på Supermarket Art Fair till en av veckans viktigaste konsthändelser av DN’s Birgitta Rubin. Ateljéföreningen består av bildkonstnärerna: Eva Bergenwall, Kristina Frank, Torbjörn Limé och Jessica Lundeberg.

TORBJÖRN LIMÉ

Arsenikarbetarna, akvarellmålning, 50x50 cm, 2018

The Arsenic Workers, water colour painting, 50x50 cm, 2018

 

Torbjörn Limé är bildkonstnär och arbetar huvudsakligen med måleri, fotografi, land art samt gestaltningsuppdrag och installationskonst. Parallellt med konstnärskapet arbetar han även projektbaserat som pedagog och sakkunnig inom det konstnärliga området.

JESSICA LUNDEBERG

Jessica Lundeberg är konstnär och arbetar med måleri, skulptur och film.

Hennes intresse ligger i det "mellanmänskliga". Inspiration får hon av relationer, sagor, fabler och barndomens människor och miljöer.

KRISTINA FRANK

We are all atoms, video performance, 08:45, 2018

Distribution, Stiftelsen FilmForm

Animatör och videokonstnär. I sina animation vill hon gå utanför den fyrkantiga rutan, arbeta

med rumslighet och atmosfär. Hon gillar att bjuda in publiken genom att öppna upp för ett

interaktivt möte. Att bygga modeller och skapa världar är en hörnsten i hennes konstnärskap

och hon använder helst traditionella material som papper och kartong som hon finner i

återvinningen.

EVA BERGENWALL

Vägen hemåt, C print på djuddämpande material 120x253 cm, Tyresö bostäder 2019

Eva Bergenwall är bildkonstnär och arbetar främst med måleri, fotografi och objekt samt  offentlig gestaltning.
Verken berättar både om drömmen samt verkligheten och pendlar nyanserat mellan olika sinnesstämningar och tillstånd. Det är människan som står i centrum med hennes inre upplevelser av sig själv, och hennes yttre erfarenheter av omvärlden, medmänniskorna och spännvidden däremellan.  Angelica Blomhage Gotlands Konstmuseum

För mer information se: http://www.evabergenwall.com

bottom of page