top of page

BLÅ MOLN MUSIK OCH ORD

husen4.png

Blå Moln producerar musik och text. Vi skriver böcker med inriktning på arkitektur- och kulturhistoria, och dessutom arbetar vi med projektledningsuppdrag inom kultursfären. 

Blå Moln produces music and lyrics. We write books with a focus on architecture and cultural history, and besides that we manage project leading missions within the cultural sphere. 

bottom of page