ARENDUS

VÅN 2, UPPSTRÅKET

Arendus är ett privat företag som arbetar med hela kulturmiljöfältet men med särskild tyngdpunkt inom arkeologi och landskapsanalyser. Vi verkar där samhällsbyggnad möter kulturvärden och ser till att båda intressena tillvaratas på ett kostnadseffektivt och professionellt sätt. Företaget bildades 2012 och innan dess har vi arbetat inom Länsstyrelsen,

Riksantikvarieämbetet, gotländsk besöksnäring och inte minst universitetsvärlden.

 

Sammantaget har vi mer än 30 års erfarenhet av inventering, dokumentation och värdering av kulturmiljöer i samband med skilda former av utvecklingsprojekt och exploateringar. Vi utför miljökonsekvensbeskrivningar och tar fram planeringsunderlag för hantering av kulturmiljövärden i samband med exploateringsprojekt och kan också erbjuda stöd åt beställare av arkeologiska undersökningar där samordning, projektkoordinering och kontroll av arkeologiska undersökningar ingår. Basen finns på Gotland, men vår verksamhet bedrivs över hela Sverige.

 

Mer information på: www.arendus.se

GOTLANDS KULTURRUM

är ett gotländskt kluster av kulturföretagande och en levande mötesplats.

KONTAKTA & BESÖK OSS

info@gotlandskulturrum.se

Specksrum 4, Visby

ÄR DU INTRESSERAD AV LOKAL?

maila oss på info@gotlandskulturrum.se

Är du intresserad av att veta mer om Gotlands Kulturrum, 

skriv upp dig i vårt nyhetsbrev.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Region Gotland logotyp
Logotyp Tillväxt Gotland
Logtyp Svensk Form Gotland
Logotyp Rosa Gården
Logotyp Kulturens Bildningsverksamhet
Kulturbrygga logotyp