top of page
tomas-martinez-1EXMa6e6Qvc-unsplash.jpg

FÖRÄNDRING

FÖR  

HÅLLBAR

UTVECKLING TILLSAMMANS

 

FÖRSTUDIE HÅLLBAR KULTUR

Hur kan små och mellanstora kulturföretag på Gotland gå före i omställningen till ett samhälle som respekterar planetens gränser? Vad görs redan idag bland gotländska kulturföretag? Finns behov av en samlande plattform och kan en konstnärlig process bidra i omställningsarbetet? 

All forskning visar att vi inte gör tillräckligt för att minska våra koldioxidutsläpp, skydda den biologiska mångfalden eller för att nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. Vi agerar inte i den utsträckning som behövs för att undvika en klimatkollaps. Det behövs ett stort mod hos de som går före och kraftfulla inspirationskällor. Omställningsarbete är en motor för att få förändringen att bli verklighet.

I förstudien vill vi skaffa oss kunskap om gotländska småföretagare verksamma inom kultur. Vilka är de och vilka behov av stöd finns för att kunna göra den nödvändiga omställning som krävs för att de ska gå stärkta ur förändringstider? 

 

Under förstudien kommer vi att:

 • * Kartlägga vilka små och medelstora kulturföretag som finns på Gotland.

 •  

 • * Genomföra ett tjugotal intervjuer med kulturföretag under hösten 2020.

 •  

 • * Arrangera samtal, workshops och föreläsningar om bland annat förändringsarbete, läget för miljö och klimat och den kreativa processen under hösten 2020. 

 •  

 • * Samla kunskap om vad som görs nationellt för hållbar kultur.

 •  

 • * Arrangera ett avslutningsseminarium januari 2021 tillsammans med kulturföretagare på Gotland.

 •  

 • * Avrapportera förstudien.

 

Projektet som förstudien vill lägga grunden till är en omställningsresa på företagsnivå genom vilken företag på Gotland verksamma inom kulturnäringar bygger resan gemensamt. Projektet syftar till att stimulera företagen att ta de nödvändiga steg som behövs för att de ska kunna konkurrera på en marknad i ett förändrat klimat och på en marknad som vi idag vet mycket lite om. Vi vill ta reda på om Gotlands Kulturrum kan vara en mötesplats för samarbete, kunskap och goda idéer. En plats där en konstnärlig process, företagandet och det sociala inkluderandet möts och skapar nätverk för företagande i en omställd värld.

Är du intresserad av vara med i ett genomförandeprojekt? Kontakta oss!

 

KARTLÄGGNING

Vill du bli intervjuad om hur ditt företag vill påbörja ett arbete eller redan arbetar med förändring för ett hållbart samhälle så kan du höra av dig till Jenny.

Sprid gärna information om förstudien i dina nätverk så att vår kartläggning blir så komplett som möjligt.


TA DEL AV VÅRT NYHETSBREV 

Fint att du vill veta mer!!

KONTAKT HÅLLBARHETSPROJEKT

unnamed.jpeg

JENNY LUNDAHL

arkitekt SAR/MSA, omställare och processledare

Gotlands Kulturrum

Telefon: +4672 705 35 55 

e-post: jenny@jennylundahl.se

559454_2082831925880_2143588656_n.jpeg

CLAES-PHILIP STAIGER

extern partner

Gotlands Kulturrum

CHRISTIAN HOFFMAN

arkeolog och projektägare

Gotlands Kulturrum

telefon: +46 70-597 96 04

e-post: christian.hoffman@gotlandskulturrum.se

ch2.jpeg

LINNÉA GRIMSTEDT

 

kommunikatör

Gotlands Kulturrum

38204294_10155849408858107_6732704833863

REFERENSGRUPP

BALTIC ART CENTER, Helena Selder, verksamhetsledare

KONSTNÄR OCH MUSIKER, Jens Friis Hansen

TEXTIL GOTLAND, Karin Cervenka, förskollärare och ordförande Textil Gotland

REGISSÖR OCH SKÅDESPELARE, Kickan Holmberg, 

TILLLVÄXT GOTLAND, Roger Hammarström, verksamhetsledare

REGIONAL SLÖJD- OCH HANTVERKSKONSULENT, Anso Norling.

PROJKETPLAN

Ladda ned här: 

PRESENTATION FÖRSTUDIE

PRESENTATION FRÅN SEMINARIUM ART MEET UP

Ladda ned här: 

TILLV Finansiering RGB Gron.png
REGION GOTLAND.gif
EUlogo_v_RGB.jpg

TILLGÄNGLIGHET

Våra lokaler är utrustade med ramp i entrén, våningsplanen går att nå via hiss direkt till höger om entrén. 

bottom of page