top of page

STORYBOARD GOTLAND/ CHRISTER HALL

VÅN 2, NEDSTRÅKET

husen1.png

StoryBoard Gotland/Christer Hall

 

Inom ramen för firman StoryBoardGotland arbetar Christer Hall med scenkonst - berättelser och berättande i olika former med utgångspunkt i regi, skådespel, scenografi, dockspel, film, dans och musik. Med erfarenhet och bakgrund i Marionetteatern och Stadsteatern i Stockholm, sedan grundare och konstnärlig ledare för Bryggeriteatern och Länsteatern på Gotland och därefter Teaterbryggan samt Teatergiveriet utförs verksamheten idag på frilansbasis. StoryBoardGotland gör produktioner för barn, unga och vuxna på turné, krogteater, workshops inom skapande skola i skuggspel, dockmakeri, kreativt berättande, scenografiuppdrag, inläsningar och filmroller. Vi strävar efter att alltid fascinera och engagera publiken med teater, ögonblickets konst. Basen finns på Gotland och i Stockholm.

 

Mer information på www.christerhall.se  

Kontakt: story@christerhall.se  

+46705247104

 

 

StoryBoardGotland/Christer Hall

Within the framework of the company StoryBoardGotland, Christer Hall works with performing arts - stories and storytelling in various forms based on directing, acting, set design, puppet shows, film, dance and music. With experience and background from the Marionetteatern and the City Theater in Stockholm, then as founder and artistic leader of the Brewery Theater and the County Theater in Gotland and thereafter the Teaterbryggan and the Teatergiveriet, the business is today performed on a freelance basis. StoryBoardGotland makes productions on tour for children, youth and adults. Fringe theater, workshops within creative school in shadow play, puppetry, storytelling. Set design assignments, readings and film roles. We strive to fascinate and engage the audience with theater, the art of the moment. The base is located in Gotland and in Stockholm.

 

More information at www.christerhall.se  

Contact: story@christerhall.se  

+46705247104

bottom of page