MAGNUS WATE

VÅN 2

husen1.png

Jurist och Kronofogde i yrkeslivet där mycket handlar om att skriva beslut och förelägganden men på Kulturrum skriver jag om tankens, ordets och kärlekens magi.