top of page

FILM GOTLAND

VÅN 1

husen1.png

Film på Gotland är Region Gotlands länsinstitution för film. Tillsammans med andra gotländska filmaktörer som Bergmancenter, Gotlands filmfond, Gotlands folkhögskola, Film Capital Stockholm, gymnasiernas program med mediainriktning och Kulturskolan arbetar vi för att Gotland skall bli en av Östersjöns mest attraktiva filmregioner.

 

Vi jobbar med filmkultur vilket innebär allt från filmpedagogik, biograffrågor, talangutveckling, utbildningsfrågor och arrangemang. Vi arbetar även med produktionsfrågor för kortfilm, långfilm och TV-serier. Dels genom vår filmkommissionär, dels genom våra kort- och dokumentärfilmstöd.  Film på Gotland är även representerade i Gotland filmfonds styrelse.

 

Film på Gotland har kontor på Kustateljén i Fårösund och på Kulturrum. På båda ställen finns möjligheter för filmare att efter överenskommelse sitta och klippa eller på annat sätt jobba med sin produktion.

 

Läs mer om vad vi och våra samverkanspartners gör på www.filmgotland.se

 

PAULA CILBERTO

Paola har ett övergripande lednings- och budgetansvar och administrerar även manuspriset Efter Bergman. Paola är även chef för Kulturenheten och styrelsemedlem i Gotlands filmfond.

YLVA LILJEHOLM

Filmkonsulent/Filmstrateg

ylva.liljeholm@gotland.se

0704-477003

Ylva jobbar bland annat med kort- och dokumentärfilmsstöd, ingår i det regionala konsulentnätverket, arrangerar Talangdagarna på Fårö och har ett övergripande ansvar för filmstrategin. Ylva är även med i styrelsen för Filmregionerna, en förening för Sveriges regionala filmverksamheter.

VILLE JEGERHJELM

Ville Jegerhjelm jobbar som filmkommissionär på 75%. Hans uppdrag är att lotsa filmproduktioner som spelar in, eller är intresserade av att spela in, på Gotland rätt. Han är även studioansvarig i Kustateljén i Fårösund vid filminspelningar och jobbar med utåtriktad marknadsföring.

SANDRA FRÖBERG

Utvecklare för barn och unga

sandra.froberg@gotland.se

0733-026669

Sandra Fröberg är utvecklare för barn och unga samt visningsansvarig på 75%.

Hon arbetar med film på fritid för barn och unga, fortbildning för lärare och pedagoger, stöd till biografer och andra visningsorganisationer samt olika visningsarrangemang som Noomaraton och kortfilmsfestivalen Quick Pix.

bottom of page